هایپر مارکت فامـیلی درون مشـهد بـه قصاب گوشت، استخدام قصاب حرفه ای مشهد ماهی و مرغ ماهر و نیمـه ماهر نیـازمند است.شرایط: استخدام قصاب حرفه ای مشهد با سن ۲۵ الی ۳۷ سال ، آقا، با حداقل ۲ سال سابقه کارمحل کار هایپر مارمت فامـیلی (مجموعه پدیده)ساعت تماس: ۸ الی ۱۵آدرس : مشـهد، مجموعه گردشگری پدیده شاندیز، دفتر مدیریت هایپر مارکت

. استخدام قصاب حرفه ای مشهد . استخدام قصاب حرفه ای مشهد
[استخدام قصاب جهت کار درون هایپر مارکت فامـیلی استخدام قصاب حرفه ای مشهد]

نویسنده و منبع | تاریخ انتشار: Mon, 23 Jul 2018 13:13:00 +0000